Blank
 
Venstre felt
Trygt på Numedalsbanen igjen
28. juni 2004
Det ble avholdt dugnad på "Sandnæsfyllinga" lørdag 12 i regi av Numedalsbanens venner. Her var det 60 m skinnegang som tildels "hang i løse lufta" etter at fyllinga hadde seget, og det var maktpåliggende for virksomheten på banen at dette ble brakt i orden.
Les hele saken
Full fart i arbeidet på Numedalsbanen sommeren 2004!
2. juni 2004
 

Foreningen Numedalsbanens Venner ~ Nyhetsbrev 1/2004

Fra Foreningen Numedalsbanens Venner meldes det at årets visitasjonsrunde på banen etter vinteren er i gang, og snart ferdig.

Strekningen Veggli – Midtstigen er nå (pr. 31.05.04) kjørt gjennom med dresin og begge sider er rensket for store og små trær og rynning som enten har bøyd seg innover banelegemet på grunn av snøen i vinter, eller som er falt ned tvers over sporet.

En del er kvistet opp og lagt i sporkanten med tanke på å kunne hentes av de som vil ha dette som ved. Ta kontakt med Knut Jarle, telefon 32 74 66 56 eller 99 15 11 84.

Noen trær gjenstår ennå å felle, men dette tas nå etter hvert ettersom de ikke utgjør noe hinder for dresintrafikken på nevnte strekning.

På strekningen Veggli – S. Sandnæs er det foretatt befaring av grøft ved Gårderbakken like nord for Veggli, liten utglidning i skjæring nord for Hellekleiv, utvasking av grusballast ved planovergangen ved oppkjørselen til Breiset , dette også nord for Hellekleiv samt ras sør for S.Sandnæs. Samtlige feil skal utbedres med gravemaskin. Ansvarlig for arbeidet, og sikkerhetsmann under utførelsen er Kristian Linnås. Ved S. Sandnæs skal det i tilknytning til raset også foretas en grøfterensk og leiet for en bekk skal rekonstrueres og ledes til grøft.

 Om kort tid skal visitasjon av strekningen Midtstigen – Rødberg også kjøres gjennom med dresin og ryddes for busker med mer. To store trær ved S. Sandnæs er allerede fjernet for å kunne gi plass til å kunne fremføre gravemaskin.

Ellers er det foretatt litt rydding og tilsyn  ved Veggli etter vinterens ”herjinger”.

Alt i alt kan vi så langt konstatere at arbeidet er kommet i gang, og mer vil bli gjort utover sommeren. Her kan nevnes:

  • Skraping og maling av Veggli stasjon m/uthus
  • Oppjustering av fylling ved Nordre Sandnæs (”Sandnæsfyllingen”) her vil vi få med oss fagfolk.
  • Vegetasjonssprøyting av strekningen fra Veggli til Rødberg. Sprøyte er allerede innlånt fra Setesdalsbanen, men har vært – og er   fremdeles – til noe overhaling.
  • Fortsettelse av rydding av busker som vokser inn i sporet.

 Vi satser på alle gode krefter i dette arbeidet !!!  Det gjelder selvsagt de vi hadde med oss i fjor, men vil gjerne også ha med oss fler !!!

Vil du være med så ta kontakt med en av nedenstående:

Knut Jarle Berg, telefon 32 74 66 56 eller 99 15 11 84 eller mail knu-jarl@frisurf.no

Nils Friis, telefon 32 74 15 94 (jobb) eller 32 74 13 29 (privat)eller på mail nfriis@online.no

 

 

 

 

 
Artikkelarkiv
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no