Blank
 
Venstre felt
Dresintur i Middelalderdalen
30. juni 2004

I Numedal -Middelalderdalen kan du ta dresintur langs Numedalsbanen, og ta en stopp for å se på stavkirker eller andre middelalderbygninger.
Numedal er det dalføret i Norge som har flest bevarte trebygninger fra Middelalderen.

Kartet nedenfor viser strekningen for dresinsykling, og hvis du klikker på et av de røde nummererte feltene får du litt mer informasjon om dette området langs strekningen.

Dresinsykling Veggli-Rødberg
 
VELKOMMEN TIL DRESINTUR PÅ NUMEDALSBANEN !
28. juni 2004
 

Hva er en dresin ?
Dresinen er ”sykkelen” som banepersonalet brukte når de daglig foretok linjevisitasjon av banen. I regn og snø, på varme sommerdager og iskalde vinterdager var dresinen eneste framkomstmiddel i en mannalder før moderne motortraller kom i bruk. Med seg på dresinen hadde de hakker, spader og spett, kaffe og niste.


Selve navnet dresin kommer fra Karl Friedrich Christian Ludwig Drais, Freiherr von Sauerbronn (1785 - 1851.) Han var tysk forstmann og offiser. I 1813 oppfant han sykkelens forgjenger, løpemaskinen eller DRESINEN. Foruten løpemaskinen, som var hans viktigste oppfinnelse, oppfant han bl.a. en kjøttmaskin og en skrivemaskin. Hans navn lever ennå idag videre i "draisinen" .


Vi vil tilby deg den uvanlige opplevelsen av å ta skinnevegen fatt !
På skinnene styrer dresinen selv, men studer sikkerhetsreglene nøye ! Disse blir utlevert før avreise, og du må kvittere på at du har lest dem !

Reiseruta.
Oppstart skjer ved Veggli Vertshus/Veggli stasjon.
Nordvestover kjører du langs Numedalslågen som ved Kjerre holdeplass utvider seg til Kravikfjorden. Ved Kravikfjord utvider landskapet seg etter at du har passert den lengste tunnelen på strekningen – Geiteryggen ( i realiteten to tunneler hvorav den lengste er rundt 600m lang).
Numedalslågen har ved Kravikfjord utvidet seg til to store fjorder – først Kravikfjorden og etter hvert Norefjorden. Du er nå inne i et bredere landskap med høye fjell og åser på sidene og kan sykle ufortrødent videre helt fram til Rødberg om du ønsker.

 

 

Hva koster det ?

 • Minste leietid er 2 timer.
 • Det betales kr 10,- pr person i forsikringskostnader (uavhengig av varighet).
 • Pr time er for 1 bruker 60 kr/t
 • Pr time for 1 bruker med passasjer er 80 kr/t (kr 40 p.p.)
 • Dagsleie for 1 dresin er kr 265,-

 

Hvordan leier jeg ?

 

Aldersgrenser.

 • Aldersgrense for selvstendig leie er 15 år
 • Barn 13 – 15 år kan i følge med foreldre/foresatte ha egen dresin ( i så fall anbefaler vi strekningen Veggli – Kravikfjord)


 

Strekningsbeskivelse Veggli - Rødberg.

Veggli – Kjerre st.

 • Ingen nevneverdig stigning eller fall
 • Ingen spesielle krav til aktsomhet
 • Like før Kjerre er det inntaksdam for Mykstufoss kraftverk
 • Familievennlig strekning

 

Kjerre st – Norefjord st.  

 • Ingen nevneverdig stigning eller fall.
 • På strekningen er det to tunneler gjennom Geiteryggen, den første er 600 m lang. Tunnelen kan føles lang, er delvis uten dagslys og føles rå og kald. Den andre tunellen er ca 300 m lang.
  LYKT MÅ BRUKES !
 • Like før Geiteryggen passerer du Skagsoset. Hit gikk vegforbindelsen til Numedal fram til 1860.
 • Strekningen byr på en spesielt vakker natur, du passerer Kravikfjord holdeplass, et gammel gravfelt ved Frygne (500 e kr) og Nore stavkirke før du kommer fram til Norefjord stasjon.
 • Strekningen er litt mer utfordrende enn Veggli – Kjerre.
 • Lengde 13,8 km.

 

Norefjord st. – Gvammen st.

 • Ingen nevneverdig stigning eller fall.
 • Noen korte tunneler.
 • Meget vakker natur, flott utsiktsstrekning.
 • Ikke nevneverdig mer utfordrende enn Kjerre – Norefjord.
 • Ved Midtstigen er det teltplass og hvilebu som en også kan overnatte i (avtales med Vertshuset).
 • Ved Vrenne er det campingplass.
 • Lengde 12,3 km.

 

Gvammen st – Rødberg st.

 • Stigninger og fall på inntil 25 promille.
 • Flere korte tunneler.
 • Meget høye fjellskjæringer og fyllinger
 • Vill og vakker natur. Flott utsikt.
 • Dette er fysisk sett en mer utfordrende strekning. Her kjenner du det i beina på opptur.
 • PÅ STREKNINGEN MÅ DET UTVISES STOR FORSIKTIGHET. HOLD GOD AVSTAND TIL FORANKJØRENDE I UTOVERBAKKE OG BRUK BREMSENE AKTIVT !
 • Lengde 5,4 km.

 

LYKKE TIL PÅ TUREN !!!!

 
20 nye dresiner.
15. januar 2004

20 NYE DRESINER !

Til sommersesongen 2001 ble innkjøpt 10 nye dresiner til virksomheten. Innkjøpet skjedde som følge av:  økt interesse i trafikk sesongen 2000, delvis dårligere standard på eksisterende materiell, hvorav enkelte dresiner måtte kondemneres samt en forventa trafikkøkning.

I 2002 og 2003 ble det kjøpt inn ytterligere 10 nye dresiner. De nye dresinene har blitt en suksess og svært mange vil leie disse framfor de gamle, nostalgiske.  2 av de nye dresinene er tandemdresiner.

Innkjøpet ble finansiert ved et spleiselag mellom Nye Numedalsbanen (NNB), Buskerud Fylkeskommune og SND.

Dresinene er innkjøpt i Sverige hos Kompletfabriken. De er mer lett-trådde og enklere å bruke, samt at de har bagasjebrett.

Økningen av trafikken har disse 3 årene vært meget god. I 2002 økte driftsinntektene med 50 % i forhold til tidligere år !  2003 ble omtrent som 2002. Økte inntekter betyr at vi også kan øke innsatsen for Numedalsbanen !

For de helt store jernbaneentusiastene har vi fortsatt plenty med gamle norske dresiner til utleie.  For sesongen 2004 blir det ikke kjøpt inn flere nye dresiner, men vi vil utbedre de vi har og styrke dresintilbudet på andre måter, bl.a ved å rydde mer langs linja, sørge for skilting og annen tilrettelegging.

 
Artikkelarkiv
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no