Blank
 
Venstre felt
Vegetasjonsrydding i 2011
4. mars 2011
Vegetasjonsrydding i 2011
 
Styret i Numedalsbanen AS har bevilget kr.10.000,- til hver av Polenturgruppene ved ungdomsskolene på Rødberg og Veggli, mot at de rydder vegetasjon langs banen. 
 
Hvilke strekninger som skal ryddes for vegetasjon vil bli avtalt seinere, men det ligger i kortene at det er i skolenes nærområde.  Deler på strekningen Veggli - Rødberg har første prioritet, men på sikt vil også strekningen Rollag - Veggli bli ryddet for vegetasjon.  Målet for ryddingen er å ta vare på kulturminnet, sikre at det er mulig å sykle dresin på kulturminnet og bedre opplevelsen for de som ferdes på eller ved kulturminnet.  I tillegg vil det for 2011 bli bevilget kr.5.000,- for rydding og vedlikehold av stasjonsområdet/sporområdet på Rødberg, dersom Rødberg skole etablerer elevbedrift som kan påta seg denne oppgaven.
 
Dersom enkeltpersoner eller grupper ønsker å gjøre en dugnadsinnsats for banen i forhold til å bekjempe vegetasjon i og ved traseen, så er vi interessert i å komme i kontakt med dere.  I år har vi ikke økonomiske resurser til å kunne tilby betalt dugnad til flere enn de vi alt har bevilget penger til, men det er mye fin ved å hente ut langs banen dersom man er interessert i å gjøre en innsats. Det er laget en forvaltningsplan for vegetasjonsrydding i og ved kulturminnet og det er viktig at de som rydder vegetasjon rundt kulturminnet har kjenskap til denne planen.  Det er viktig at kvist og kvast ikke blir liggende i traseen, men at kvisten fjernes, brennes eller legges i haug på egnet sted på banens grunn, men i god avstand til sporet og traseen.  I forbindelse med et eventuelt fremtidig vern av banen, håper vi det skal være mulig å gi økonomiske bidrag til lokale lag og foreninger som gjør en dugnadsinnsats langs banen.  
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no