Blank
 
Venstre felt
Gjen├ąpning av banen
11. februar 2011
 
Gjenåpner banen
 
4.februar ble banen gjenåpnet for trafikk til Flesberg og nå er banen brøytet til pukkverket i Svene.
 
Etter å ha vært stengt i nærmere halvannet år, er det svært gledelig at banen igjen er åpnet for trafikk.  En større omlegging av spor og styringssystemer ved Kongsberg stasjon er grunnen til at banen har vært stengt.
 
I forbindelse med gjenåpningen, er banens status endret til sidespor underlagt Kongsberg stasjon.  Det siste er ikke vi i Numedalsbanen AS og Numedalsbanens Venner spesielt begeistret for.  Det gjør det vanskeligere å kjøre persontog på banen.  Med den statusen banen har nå, vil en måtte søke Jernbanetilsynet om dispensasjon for å kunne kjøre persontog på strekningen Kongsberg - Flesberg.
 
Akkurat som banen har vært stengt midlertidig, er den nå åpnet midlertidig.  Jernbanetilsynet har godkjent åpning av banen midlertidig ut 2012.  Innen den tid skal banens endelige status avklares.  Jernbaneverket kan fortelle at banen brøytes til Flesberg om det skulle være behov for å kjøre tømmer på banen.  Dette kan være aktuelt i forbindelse med tømmer som skal ut av dalen, eller tømmer som skal til bruket i Flesberg.
 
Da brøytetoget kom til pukkverket i Svene og banen fysisk var gjenåpnet, ble begivenheten feiret med bløtekake.  Du kan lese mer om åpningen på hjemmesidene til Jernbaneverket.  Her er det også flotte bilder av brøytetoget på vei mot pukkverket i Svene.
 
     
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no