Blank
 
Venstre felt
VELKOMMEN TIL DRESINTUR PÅ NUMEDALSBANEN !
2. februar 2011

Det å tråkke dresin på Numedalsbanen er en kultur- og naturopplevelse utenom det vanlige.  Fra starten i Veggli går turen i vakker natur forbi stasjoner og holdeplasser, der lyden av dresinhjulet mot skinneskjøtene på en måte tar deg med tilbake i tiden.  Rutetidene bestemmer du selv.

 
 

Dresinen er ”sykkelen” som banepersonalet brukte når de daglig foretok linjevisitasjon av banen. I regn og snø, på varme sommerdager og iskalde vinterdager var dresinen eneste framkomstmiddel i en mannalder før moderne motortraller kom i bruk. Med seg på dresinen hadde de hakker, spader og spett, kaffe og niste.

Idag vil vi tilby deg den uvanlige opplevelsen av å ta skinnevegen fatt ! Men nå som en opplevelsestur, og ikke som en arbeidsøkt.
På skinnene styrer dresinen selv, men studer sikkerhetsreglene nøye ! Disse blir utlevert før avreise, og du må kvittere på at du har lest dem !

Du finner informasjon om strekninger, priser, utleiested og annet nyttig ved å gå til denne artikkelen.
I det interaktive kartet nedenfor finner du litt informasjon om noe av det du kan finne langs skinnevegen. Kartet har aktive felter, og ved å klikke på feltene får du opp et lite informasjonsvindu for stedet du klikker på. Du finner også en større utgave av kartet her

Du finner mer informasjon ved å velge menypunktet Dresinsykling under Aktiviteter og Tilbud i venstre marg, eller ved å klikke på denne linken.

Du kan også kontakte utleiested direkte ved å gå til denne nettsiden:
                                                                 www.veggli-vertshus.no

 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no