Blank
 
Venstre felt
Generalforsamling
24. november 2010

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling for 2009 på

Veggli Vertshus, torsdag 2 desember kl 18.30

Til behandling:

Sak 1.        Konstituering

·           Valg av møteleder

·           Godkjenning av evt. fullmakter

       Styret minner om at stemmerett ved generalforsamlingen for år 2009, har de aksjonærer som var registrert i aksjonærregistret pr. 31.12.09. Aksjonærer som ikke kan møte personlig, men ønsker å være representert må gi skriftlig fullmakt som kan legges fram for godkjenning i møtet.

Sak 2.        Årsberetning for 2009

Styrets forslag til årsberetning framlegges på møtet.

Sak 3.        Regnskap for 2009

Regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisor. Resultatregnskap og balanse framlegges på møtet.

Sak 4.        Valg av revisor

Styret foreslår her gjenvalg av Lågen Revisjon v/ Marit Stevning

 

Sak 5.        Valg av styre.

Styret består av 5 medlemmer og generalforsamlingen velger styreleder.

 

 

Med hilsen ( for styret)    Nils Friis (sign) 18.11.2010

 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no