Blank
 
Venstre felt
Avlysning
21. august 2009

Vi må dessverre melde at det planlagte veterantogarrangementet siste helgen i august må avlyses.  Grunnen til dette er at Jernbaneverket varslet at Numedalsbanen ville være uten sportilknytning fra begynnelsen av august og ca. tre måneder fremover på grunn av sporarbeider ved Kongsberg jernbanestasjon.  Vi beklager at det da ble umulig å planlegge og gjennomføre årets veterantogarrangement.  Neste år vil vi imidlertid gjøre alt vi kan for at det igjen skal bli mulig å kjøre veterantog på Numedalsbanen en helg i månedskiftet august/september.  Straks vi har noe klart for kjøringene i 2010, så vil det bli annonsert på våre hjemmesider. 

 
Motorvognsettet til Nordisk Jernbaneklubb i forbindelse med de åpne kjøringene 10.juli.
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no