Blank
 
Venstre felt
Veterantog på Numedalsbanen fredag 10.juli
1. juli 2009
 

 

I forbindelse med at Nordisk Jernbaneklubb besøker Numedalsbanen, blir det to åpne turer for publikum med deres motorvognsett fredag 10.juli. Da er det altså mulig å oppleve tognostalgi i klassisk motorvognsett på den vakre og sagnomsuste sidebanen som Numedalsbanen er. Togturen kan kombineres med et lite besøk i Flesberg stavkirke som ligger noen få minutter fra jernbanestasjonen i Flesberg.

Dette blir eneste mulighet til å oppleve veterantog på Numedalsbanen dette året. Vi hadde riktignok lagt planer for stordriftsdag med veterantog siste helgen i august, men på grunn av sporarbeider på Kongsberg stasjon, vil Numedalsbanen mangle sportilknytning noen måneder denne høsten og følgelig må dette årets vetrantoghelg beklageligvis avlyses. Vi skal gjøre alt vi kan for å komme sterkt tilbake i 2010 

Vi håper derfor at riktig mange vil sette pris på denne ekstra muligheten til en togtur på Numedalsbanen i sommer med motorvognsettet som eies av Nordisk Jernbaneklubb.

I år er det ikke mulig å kjøre lenger enn til Flesberg da sporet mellom Flesberg og Rollag er stengt i påvente av sikkerhetsarbeider i Brattåsen ved Numedal kro. Det blir imidlertid en fin tur mellom Kongsberg og Flesberg der toget har avgang fra Kongsberg kl.15.00 med retur kl.17.30 og avgang kl.18.00 med retur til Kongsberg kl.20.30. Fra Flesberg blir det avgang kl.16.30 med retur til Flesberg kl.19.00. For øvrige rutetider; se egen rutetabell.

 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no