Blank
 
Venstre felt
Kulturpris til Knut Jarle Berg
22. februar 2009
 ROLLAG KOMMUNES KULTURPRIS TIL KNUT JARLE BERG !!
 
På en tilstelning på Rollag kommunehus 19 februar ble det i forbindelse med et møte om Numedalsbanen også foretatt en kulturprisutdeling. Rollag kommunes kulturpris for 2008 gikk denne gang til ”vår mann” Knut Jarle Berg for sitt mangeårige engasjement for Numedalsbanen.Knut Jarle flankert av 2 representanter for hovedutvalget for folk:  Asbjørn Raunholm og Solfrid Holtan. 

Knut Jarle Berg er nærmest ”Numedalsbanen personlig”. Fra han i sine guttedager så toget kjøre fram og tilbake ved hjemstedet på Bråtan i Rollag har han vært opptatt av banen og det som rørte seg på den, og da han på 80-tallet skjønte at banen var nedleggingstruet, var han en framtredende ildsjel i arbeidet mot en nedlegging.

Knut Jarle var en av initiativtakerne til opprettelsen av venneforeningen: Numedalsbanens venner i 1988 og seinere til dannelsen av driftsselskapet Nye Numedalsbanen AS (seinere Numedalsbanen AS).

Siden tidlig på 1990-tallet har han bekledd lederjobben i venneforeningen, og har gjennom alle disse åra nedlagt et omfattende arbeid for å sikre fortsatt drift på banen, til å begynne med i regi av chartertog, seinere i forbindelse med dresinsykling på banen.

Venneforeningen har under Knut Jarles lederskap vært sentral i arbeidet å sikre Numedalsbanen som kulturminne.

Han har ved egen innsats og i egen fritid sørget for:

ü     Regelmessig tilsyn med banestrekningen fra Rollag til Rødberg

ü     Årlig rydding av banestrekningen Veggli – Rødberg for å sikre framkommelighet for dresinsyklingen.

ü     Utført ryddearbeider også på strekningen Veggli-Rollag.

ü     Hatt tilsyn med dresiner og reparasjon og vedlikehold av dresiner.

ü     Utført utvendig vedlikehold og maling av Veggli og Rollag stasjonsbygninger m/uthus.

ü     Utført arbeider med utskifting av overganger, oppretting av spor og annet vedlikeholdsarbeide på banen.

ü     Vært ”vaktbikkje” for kulturminnet Numedalsbanen !

Uten Knut Jarle Berg’s innsats hadde banelegeme og bygningsmassen på banen neppe vært i den stand den er i dag.

Vi gratulerer Knut Jarle med prisen og håper den ikke legger demper på fortsatt interesse for Numedalsbanen !!
 

 
Nils Friis fra Numedalsbanen AS overrekker Knut Jarle et svart saueskinn og opptar han som medlem av foreningen ”de sorte får”. Dette var en forsinket 60-årspresang og en ekstra påskjønnelse i forbindelse med prisen.
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no