Blank
 
Venstre felt
Chartertog på Numedalsbanen
12. februar 2009
 
Chartertog på Numedalsbanen
 
Vi har gleden av igjen å kunne tilby chartertog i Numedal.  Det er et samarbeid mellom Numedalsbanen A/S og Norsk Museumstog som gjør dette tilbudet mulig. Nå kan du altså leie ditt eget tog til bryllupsfeiringen, jubileumsarrangementet, firmatilstelningen eller om det skulle være andre anledninger hvor det passer å ta toget oppover eller nedover dalen


. 

Norsk Museumstog tar seg av togkjøringen og Numedalbanen A/S vil kunne være behjelpelige med praktisk tilrettelegging og med informasjon om hvilke muligheter som finnes i Numedal. Det er mulig å leie damplokomotiv eller disellokomotiv og vognene spenner fra 3.klasse turistvogner til 1.klasse og salongvogner.  Om du ønsker det er det også mulig å sette spisevogn i toget.  På den måten kan vi nærmest skreddersy et tog ut i fra hvilke behov og ønsker du har for togopplevelsen i Numedal.  Felles for samtlige vogner og lokomotiver, er at de er museumsvogner og vekker minner om tidligere tiders togreiser.  Sammen med naturopplevelser og kulturopplevelser i Numedal, vil toget by på reiseopplevelser av den gode gamle sorten.  Foruten start i Numedal, vil toget kunne ha startsted hvor som helst i Norge hvor det går ei jernbanelinje.

Om noen skulle ønske en togtur i Numedal med den klassiske motorvogna som uløselig er knyttet til Numedalsbanen, så kan dette også kanskje la seg ordne.  Om du har spørsmål eller er interessert i et arrangement på Numedalbanen ta kontakt med oss på e-postadresse: numedalsbanen@numedal.net

Eller: tv.andersen@getmail.no eller: ta direkte kontakt med Norsk Museumstog: nmt@njk.no

Lenke til sidene til Norsk museumstog: www.njk.no/nmt/

 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no