Blank
 
Venstre felt
Rutetabell og billettpriser 12.-14.september 2008
3. september 2008

Da er rutetabellen klar og billettene trykket til høstens store toghelg på Numedalsbanen. Billettene koster i år som i fjor kr.150,- for voksne tur/retur og kr.75,- for barn tur/retur.

 
 
 

På fredagen blir det mulig og ta toget oppover dalen fra Kongsberg slik at man kan få med seg foredraget på Rollag stasjon kl.19.00 om knottgeneratoren som holdes av Knut Trollerud. Etter foredraget blir det togtur i motorvogna med Trollerud tur/retur Rollag. For de som tar toget til Rollag med ankomst kl.19.00 blir det altså mulighet med retur til Flesberg fredag kveld.

Ellers er det lagt opp til kryssing mellom motorvogn og damp i Flesberg både lørdag og søndag. Det gjør at det blir to avganger begge dagene fra henholdsvis Kongsberg og Rollag med returmulighet dersom man bytter tog i Flesberg. Ønsker man imidlertid å kjøre hele strekningen fra henholdsvis Rollag eller Kongsberg, er det en daglig avgang med motorvogn fra Rollag som gir returmulighet og en daglig avgang med damp fra Kongsberg som gir returmulighet. Det er bare å studere rutetabellen og starte planleggingen av årets togopplevelser på Numedalsbanen.

 

Rutetabell Numedalsbanen 2008

Fredag 12.sept

Lørdag 13.sept

Søndag 14.sept

2900      2906

   M          M

2902       2914    

    D        M                

2910         2908

   D               M

Avgang        Kongsberg

17:00

11:00     14:00        

12:00       15:00

                     Pikerfoss

17:15

11:15     14:15        

12:15       15:15

                     Gleda

17:23

11:23     14:23       

12:23       15:23

                     Svene

17:37

11:37     14:37        

12:37       15:37

                     Lampeland

17:45

11:45     14:45        

12:45       15:45

Ankomst     Flesberg

18:00     

12:00x   15:00x      

13:00x     16:00x

Avgang        Flesberg

18:10    20:45

12:10x   15:10x      

13:10x     16:10x

                     Bakkerud

18:27    21:02

12:27     15:27       

13:27       16:27

                     Fossan

18:32    21:07

12:32     15:32        

13:32       16:32

                     Djupdal                    

18:42    21:17

12:42     15:42        

13:42       16:42

Ankomst     Rollag

19:00    21:35

13:00     16:00        

14:00       17:00Tegnforklaring:

D = Damptog, M = Motorvogn, x = nordgående og sørgående tog krysser, mulighet for omstigning. Togene stopper kun på stasjoner og holdeplasser som er nevnt i rutetabellen. Billetter selges i togene og på Rollag og Flesberg stasjon. For ytterligere informasjon: /
 
 

Rutetabell

Numedalsbanen 2008

Fredag 12.sept

Lørdag 13.sept

Søndag 14.sept

2905

   M

2901        2913    

     M          D        

2907             2911    2909

   M                  D        M

Avgang         Rollag

19:45

11:00      14:00 

12:00           15:00   17.10

                      Djupdal

20:03

11:18      14:18  

12:18           15:18   17:28

                      Fossan

20:13

11:28      14:28 

12:28           15:28   17:38

                      Bakkerud

20:18

11:33      14:33       

12:33           15:33   17:43

Ankomst      Flesberg                     

20:35

11:50x    14:50x 

12:50x         15:50x  18:00

Avgang         Flesberg

12:10x    15:10x

13:10x         16:10x  18.00

                      Lampeland

12:28      15:28

13:28           16:28    18:18

                      Svene

12:36      15:36 

13:36           16:36    18:26

                      Gleda

12:50      15:50 

13:50           16:50    18:40

                      Pikerfoss

12:58      15:58 

13:58           16:58    18:48

Ankomst      Kongsberg

13:10      16:10

14:10           17:10    19:00

 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no