Blank
 
Venstre felt
Presentasjon av damplokomotiv 271 og motorvogn 86.12
22. august 2008
Det er dette lokomotivet som skal i ilden i forbindelse med veterantogkjøringen på Numedalsbanen 12.-14.september. Lokomotivet ble levert fra Thune 12.05.1914 og lokomotivet var i drift helt til det ble hensatt i 1968.
 
 
To år seinere ble lokomotivet utrangert og det ble da overtatt av Jernbanemuseet på Hamar. I 1980 ble ansvaret for lokomotivet overtatt av Norsk jernbaneklubb. De siste årene har lokomotivet vært brukt av Norsk Museumstog i forbindelse med turisttogkjøringene på Raumabanen. Der fraktet 271 cruiseturister gjennom spektakulær Romsdalsnatur.

Denne høsten skal altså denne flotte maskinen tjenestegjøre på Numedalsbanen. I fjor var det Krøderbanens 236 som gjorde jobben i forbindelse med den meget vellykkede feiringen av Numedalsbanens 80års jubileum. For 271 er dette et av de første oppdragene på norsk skinnegang etter omfattende renovering de siste sesongene.
 
 

271 i fint driv ved Burud på Raumabanen

 
Når det gjelder motorvogn 86.12, så er dette samme motorvogn som ble benyttet ved fjorårets jubileumsfeiring. Denne motorvogna har en fortid på Numedalsbanen og ble brukt på banen helt til siste slutt. Vogna ble levert fra Strømmen mekaniske værksted i 1953. Den ble utrangert 30.12.1988 etter å ha tjenestegjort i det siste persontoget i ordinær trafikk på Numedalsbanen. Motorvogna ble overtatt av Valdresbanen i 1997 og brukes vanligvis i turisttrafikk på Valdresbanen mellom Eina og Dokka i sommerhalvåret.
 
Motorvogn 86.12 ved Rollag stasjon i forbindelse med fjorårets jubileumsfeiring
 
 
 
 
 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no