Blank
 
Venstre felt
Dresinstallen på Kjerre stasjon
16. juli 2007
For to år siden blåste deler av takpappen av taket på dresinstallen på Kjerre. Nå er taket reparert og ny takpapp på plass. Dresinstalle eies av jernbaneverket men brukes av leirstedet på Kjerre, så det var ikke helt unaturlig at arbeidet ble utført av leirstedets venneforening
 
 
Det papplaget som delvis blåste av ble fjernet, men det eldste papplaget ble liggende før det ble dekket av ny papp. Fascinerende og se stiftingen i skjøtene. Det skulle godt gjøres for vinden å blåse den pappen av taket. Så får vi håpe at takpappen som ble lagt av Rune Johanessen og Trond Vegard Andersen, tåler ei vindkule eller forhåpentligvis flere
 
 
 
 
 
 
Rune Johanessen i aksjon med taket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er det ikke spart på pappstiften. Skal det være så skal det være
 
 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no