Blank
 
Venstre felt
Flere stasjoner er blitt malt
14. juli 2007
Flere stasjoner malt

I uke 21 og 23 ble flere av stasjonene på Numedalsbanen pusset opp. Det ble fjernet vegetasjon, bygningene ble skrapet for gammel maling og ny maling ble påført. Arbeidet ble utført av elever fra Melvold Ungdomsskole i Sørum kommune i Akershus.  
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no