Blank
 
Venstre felt
Flere stasjoner er blitt malt
14. juli 2007
I uke 21 og 23 ble flere av stasjonene på Numedalsbanen pusset opp. Det ble fjernet vegetasjon, bygningene ble skrapet for gammel maling og ny maling ble påført. Arbeidet ble utført av elever fra Melvold Ungdomsskole i Sørum kommune i Akershus. 
 
 
Deres tilknytning til Numedalsbanen skriver seg til Kjerre stasjon og leirstedet skolen der driver. Nå ville de gjøre en innsats for 80 års jubilanten Numedalsbanen.  
 
Sammen med Numedalsbanen A/S, stiftelsen Norsk kulturarv og stasjonseierne Jernbaneverket og Rom Eiendom, ble det laget et kulturminneprosjekt hvor elevene lærte om kulturminner og kulturminnevern. Elevene gjennomførte det praktiske kulturminnevernet på stasjonene Flesberg, Bakkerud, Fossan og Djupdal. For jobben med å fjerne vegetasjon bidro stiftelsen Norsk kulturarv med midler fra ryddeaksjonen 2007 og for disse pengene sammen med en symbolsk sum fra eierne, ble det kjøpt maling og utstyr til oppussingen.

Selv om det fortsatt flyr en og annen svale ut gjennom knust glass på Bakkerud og Fossan, så er det utrolig hva noen timers innsats med greinsaks og malerkost kan utrette av forandring på disse små stasjonen. For elevene ble det en kjempe spore til innsats og en stor motivasjonsfaktor i det til tider slitsomme arbeidet. Hver elev har skrevet vernerapport hvor kulturminnet og arbeidet er dokumentert. Disse rapportene vil bli distribuert rundt til dem som vil ha glede av se hva ungdom kan utrette av nyttig innsats på kulturminner som ikke er spesielt bortskjemt på oppmerksomhet. Elevene gjorde en formidabel innsats og vi som er opptatt av å ta vare på Numedalsbanen og stasjonsmiljøene langs banen, skylder en stor takk for innsatsen! Her følger en liten presentasjon av stasjonene som inngikk i prosjektet.

Flesberg stasjon

 

I fjor sommer ønsket eieren å rive Flesberg stasjon. Dette ble imidlertid hindret av den midlertidig fredningen. Det var på høy tid at noe ble gjort for gjengroing, knuste vinduer, tagging og annet hærverk, gjorde at kulturminnet var i ferd med å bli ødelagt for all ettertid. 

 
 

Nå er imidlertid stasjonen reddet og klar til å spille en viktig rolle i forbindelse med jubileumsfeiringen i september. På Flesberg vil det bli flere kryssinger mellom damplokomotiv og motorvogn.


Bakkerud stasjon
 
 
 

Ei klynge med furutrær ved nordgående bussholdeplass, gjorde Bakkerud stasjon til en godt bevart hemmelighet til du i 80 kilometer i timen plutselig hadde passert. Nå skinner stasjonen nymalt og fin og synes på lang avstand på vei mot Rødberg langs riksvei 40.

Fossan stasjon
 
 

Også på Fossan var det jobb å gjøre. Her valgte vi å male bygningen i en farge som har vært brukt på bygningen tidligere. Feltet på veggen hvor stasjonsskiltet skulle ha vært, røper at fargen en gang har vært engelsk rød.

 

Djupdal stasjon
 
 
  
 
I tillegg til mye avflasset maling, var ryddejobben formidabel på Djupdal stasjon. Løvskogen hadde tatt helt overhånd. Men med 16 arbeidsomme og kulturinteresserte ungdommer fra Sørum, ble det orden i sakene også her.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no