Blank
 
Venstre felt
En aktiv arbeidssommer på Numedalsbanen sommeren 2005!
18. september 2005
Bjørnsrudraset, foto: Nils FriisDet har foregått og foregår mange aktiviteter på Numedalsbanen i sommer, de fleste i regi av venneforeningens medlemmer.
 
Raset ved Bjørnsrud er utbedret
Raset nord for Flesberg stasjon – ved Bjørnsrud hp. – er blitt utbedret i sommer.
Det største prosjektet i Numedalsbanen As sin regi ble ledet av Kristian Linnås. Arbeidet ble utført av Gudmund Kjenås Maskindrift, Svene. Det ble fraktet inn ca 200 m2 steinmasse for å fylle opp raset. Deretter ble det lagt på toppmasse under og rundt svillene.
Det samme ble gjort på noen setninger i grunnen foran og bak selve raset.
Arbeidet er så langt blitt bekostet av Nye Numedalsbanen As, men det er gjort henvendelse til Jernbaneverket og å dekke utgiften selskapet har hatt.
Årsaken til raset var at innløpet i ei stor grøft ble tettet av greiner og kvister som kom fra et privat område som var ryddet for skog i forbindelse med bygging av redskapshus. Grøfta har aldri før i Numedalsbanens historie gått tett.
I skrivende stund er skinnegangen over rasstedet ikke justert. Vi vil minne JBV på dette.


Bjørnsrudraset; foto: Nils Friis
Bjørnsrudraset


Veggli stasjon males i sommer
I hele sommer har det foregått maling av Veggli stasjon. Det er det største prosjektet Venneforeningens medlemmer har tatt på seg å gjøre. Stasjonsbygningen er skrapt og deretter gitt to strøk ”Gulvik”(Jotun). Utvendige vinduslisting er på samtlige vinduer i 1.og 2etasje skrapt, deretter malt med en beige-lignende farge. Samme farge er nyttet utvendig på vindusrammene.
Nye vindusruter er satt inn der ruter var sprukket. Samtlige vinduer er gått over og kittet på nytt der dette var nødvendig(og det var det nesten overalt) Et vindu mot syd er restaurert. Det var på kanten til å ha blitt ødelagt av tidens tann.
Dørene i bygningen er skrapt, og males i disse dager. Dørene får en brunaktig farge. Samme får dekorasjonene over dørene.
Dekorasjonsvinduene oppe under gesimsen i begge ender av bygningen er gått over. En del nye ruter er kittet inn. Ruter som manglet kitt er kittet på nytt. Dekorasjonslistene rundt vinduene er skrapt og malt som vinduene for øvrig.
Dekorasjonsvinduet i sørenden var for øvrig erstattet av papir som var puttet inn i hullet det vinduet skulle ha sittet. Etter å ha funnet igjen vinduet på loftet, kommer vinduet nå på plass i restaurert utførelse!!
Maling og vindusrestaurering i sommer er utført av Tov Sandnæs, Inger Sjaavaag, Knut Jarle Berg og Unni Nyland.
Takk også til Ragnhild Solli, Helga Aasen og Turid Smetbak for arbeid med skraping.


Nye sviller i søre sporveksel på stasjonstomta!
Lørdag 13.august ble det byttet to sviller i søre sporveksel. Det var svillene som bl.a. er feste for loddstol og råde. Svillene var meget dårlige og det var på høg tid at de ble byttet. Arbeidet ble utført av Knut Jarle Berg fra Venneforeningen sammen med kollega Kjell Grindalen fra Rjukanbanen. Med fartstid fra Jernbaneverket og Rjukanbanen med baner i drift sørget Kjell for at arbeidet ble utført med den største presisjon og faglig innsikt slik at tungene sluttet riktig til stokkskinnene på begge sider med likt utslag.
Vater og millimetermål var nødvendige verktøy. Resultatet ble riktig bra. Flere sviller bør byttes lengre oppover i sporvekselen!


Visitasjon av strekningen Veggli – Flesberg
Mandag 15.august starter visiteringen av strekningen Veggli – Flesberg som en følge av at vi skal forsøke å foreta et par vogntransporter utover sensommeren, deriblant motorvogna som står på Kongsberg.
Knut Jarle foretar visitasjonen. Han regner med at arbeidet med dette vil ta et par dager. Feil blir notert, og vi vil forsøke å komme tilbake til resultatet av visitasjonen på hjemmesiden vår.
Visitasjonen blir foretatt med dresin utlånt fra utleievirksomheten på Veggli.


Vegetasjonsrydding
Utover høsten vil det bli foretatt vegetasjonsrydding på strekningen Veggli – Rollag, da denne delen av banen er i ferd med å bli en sammenhengende ”tunnel” av løvtrær. Enkelte partier langsmed fylkesvegen Bruhaug Bru – Rollag sentrum vil bli snauryddet for nyere vegetasjon.
Det er i tillegg skaffet tilveie teknisk utstyr for sammenmontering av sprøyteutstyr for vegetasjonssprøyting i sporet både oppover og nedover fra Veggli. Om det blir noe sprøyting i høst vites ikke, men dette vil bli varslet.

Dette var i korte trekk noe av det som rører seg på banen for tiden. Vil du delta i noe av arbeidet? Ta kontakt med Knut Jarle Berg på telefon 32 74 66 56 eller 99 15 11 84.
 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no