Blank
 
Venstre felt
Styret i Nye Numedalsbanen AS
7. september 2005
På generalforsamlingen ble det valgt nytt styre for AS’et.
Følgende styremedlemmer ble valgt:

Nils Friis leder
Carl Frederik Thorsager styremedlem
Sigurd Lia styremedlem
Einar Engebretsen varamedlem
Kristian Linnås varamedlem
Jørgen Bakkerud varamedlem
 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no