Blank
 
Venstre felt
Sprøyting av skinnegangen
15. juli 2004
Sprøying 2004I slutten av juni gjennomførte  Nye Numedalsbanen vegetasjonssprøyting fra Veggli og opp mot Rødberg.  Dette var et helt nødvendig tiltak for å unngå total gjengroing av skinnegangen !

 

I løpet av noen dager vil vegetasjon mellom skinnene og litt ut til siden for disse begynne å visne og etter hvert dø, og banen bli rein for vegetasjon som hindrer dresinsyklistene !

Vegetasjonsrydding for øvrig skjer manuelt og fortløpende.

Sprøyting 2004
Halvor Lie kjører Robel og Knut Jarle Berg passer på sprøyteredskapen !

 

 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no