Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 9 - Kollandsrud
12. juli 2004
  • Her er det et mulig stoppested for å besøke sølvsmedverksted på gammelt gårdstun.
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no