Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 7 - Norefjord stasjon
12. juli 2004
  • Stasjonen er et eksempel på en av de store stasjonene på Numedalsbanen.
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no