Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 6 - Nore stavkirke
1. oktober 2015
Om Nore Stavkirke 
 

  • Beliggende straks nedenfor Norefjord stasjon (ca. 18 km fra Veggli) på høyre side av jernbanesporet. Adkomst skjer gjennom gammelt jernbanegjerde og over veg.
  • Husk å ta dresinen vekk fra sporet ved lengre opphold.
  • Stavkirken er bygget rundt 1170 og er godt bevart med både originale deler og nyere tilføyelser fra 1600 – og 1700-årene. Dette er et av Numedals store kulturattraksjoner, og er verd et besøk. Vi viser for øvrig til opplysninger på skilt ved stedet du parkerer dresinene. I sommersesongen er det guide tilstede i kirken. 

 

 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no