Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 5 - Frygne
12. juli 2004
  • På Frygne ligger det et gravfelt fra folkevandringstida (500 e.kr)  I alt rundt 40 gravhauger er mer eller mindre bevart der. Følg traktorvegen opp til fylkesvegen – og du er like ved !
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no