Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 4 - Kravikfjord stasjon
12. juli 2004
  • Stasjonen som eksempel på småstasjoner – tidligere betjent som ”konsestasjon” (stasjon betjent av banevokters ektefelle.
  • Her er det serveringsmulighet fra Veggli vertshus – ta kontakt !
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no