Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 3 - Skagsoset
12. juli 2004
  • Om den gamle kongevegen som ender her, båtstøet for videre trafikk på fjordene, om bruken av fjordene som ferdselsåre.
  • Om den gamle ridevegen over Geiteryggen.
  • Om Geiteryggtunellen, Numedalsbanens lengste.
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no