Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 1 - Veggli stasjon
12. juli 2004
  • Her finner du Informasjon om Nye Numedalsbanen, Numedalsbanens venner, våre formål og virksomhet.
  • Litt generell Numedalsbanehistorie.
  • Faktaopplysninger om dresinsykling.
  • Samt ett bygdesenter med overnattingsplasser både i vertshus og togvogner, butikker og det du ellers trenger.
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no