Blank
 
Venstre felt
Dresintur i Middelalderdalen
30. juni 2004

I Numedal -Middeladerdalen kan du ta dresintur langs Numedalsbanen, og ta en stopp for å se på stavkirker eller andre middelalderbygninger.
Numedal er det dalføret i Norge som har flest bevarte trebygninger fra Middelalderen.

Kartet nedenfor viser strekningen for dresinsykling, og hvis du klikker på et av de gule nummererte feltene får du litt mer informasjon om dette området langs strekningen.

Dresintur Veggli-Rødberg
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no