Blank
 
Venstre felt
Visitasjon - VĂ¥ren 2016
26. februar 2016
Så fort snøen har gått vil baneansvarlig i Numedalsbanen As og hans stedfortreder visitere banen, strekningen Rødberg-Rollag for å ta banen i øyesyn etter vinteren.
Det er alltid slik at det etter vinteren blir både trefall og busker som henger innover sporet. Andre skader o.l. kan også forekomme. Eventuell bildedokumentasjon foretas også.
Når denne visitasjonen er fullført, skrives det rapport som sendes Jernbaneverket. Det er Jernbaneverket som godkjenner banen for bruk hvert år. 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no