Blank
 
Venstre felt
Styret i Foreningen Numedalsbanens Venner
1. oktober 2015

Styret i Foreningen Numedalsbanens Venner er etter valget på årsmøtet 20.mars 2015 følgende:

 

Funksjon

Navn

Adresse                

Telefon   

E-post

Leder   

Knut Jarle Berg

3626 Rollag

 
99 15 11 84

knu-jarl@frisurf.no

Nestleder

Einar Engebrethsen

3628 Veggli

45 61 45 12

eienge@online.no

Sekretær

Inger Sjaavaag

 
3630 Rødberg

98 09 67 99

Inger.kleivan@bfk.no

Styremedlem

Tom Erik Varlo

 
3300 Hokksund

41 50 04 58

Tom_varlo@hotmail.com


Varamedlem

Freddy Berg

3320 Vestfossen

95 84 77 10

fred-ber@online.no

Regnskap/
medlemsreg.

Unni Nyland

3626 Rollag

91 55 02 39

unnieli@online.no

 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no