Blank
 
Venstre felt
VELKOMMEN TIL DRESINTUR PÅ NUMEDALSBANEN!
24. august 2015
 
Er du turist i Numedal på jakt etter å se hva Numedal har å tilby? Det kan være mye, men vi foreslår likevel at du, dine venner og famileie tar en avstikker utenom det vanlige- en dresintur på Numedalsbanen.

Du får en ny opplevelse av Numedal. Du får se Numedal fra vestsida - langt fra biler og asfalt. Du vil oppleve høye fjell som strekker seg mot himmelen, et lite  «møte» med Vestlandet.

For det er nettopp det du gjør. Du får en forsmak på Østlandets grense mot vest, en forsmak på vestlandsnaturen der du trår deg oppover Numedal akkompagnert av skinnenes klang Det var ikke for ingenting at Numedal og den traséen du trår deg fram på var et høyaktuelt alternativ for Bergensbanen mellom Kristiania og Bergen tidlig på 1900-tallet. På Kravikfjord holdeplass kan du, om du forhåndsbestiller fra Veggli Vertshus, få servert et herlig måltid med kort- og langreist mat og drikke. Nistepakke kan du også få med deg fra Veggli Vertshus. Valget er ditt.

Kraftutbyggingen i Norge på 1920- og 1960-tallet får du også et innblikk i idet du passerer buedammen og lukeføringer ved Kjerre og ikke minst på Rødberg med den monumentale kraftstasjonen, en gang Nord-Europas største. Du aner nesten at linjeføringene som krysser dalen oppe ved Rødberg med opptil 420.000 volt gir deg skjelvinger i kroppen. Er lufta litt fuktig kan du faktisk høre det knitrer i linjene. Det du hører er et viktig bidrag til verden der ute!

Fra Gvammen stasjon stiger banen med 25 0/00 – den formelig tar sats idet den strekker seg oppover dalsiden mot Uvdal Vestfjell mot Ustaoset og Hardangervidda. Her tenkte man seg Bergensbanen.

Numedal kalles også Middelalderdalen fordi den har mange vakre bygninger fra denne tiden. Vi kan bare nevne Nore stavkirke nede ved Norefjord som vi anbefaler et besøk.

Vi liker å vise fram dalen vår og vennlige mennesker vil du møte overalt.

Ta deg en tur, da vel.
 
 
 
Dresin – En kort presentasjon 

Selve navnet – dresin – kommer fra oppfinneren av framkomstmiddelet – tyskeren Karl Friedrich Christian Ludwig Draisin(1785-1851). Han var forstmann og offiser, men ikke minst oppfinner. I 1813 oppfant han forløperen til sykkelen, kalt løpemaskin. Rundt 1840 videreutviklet han «løpemaskinen» til også å kunne brukes på jernbaneskinner. Kjøretøyet ble kalt dresin som etter hvert ble skinnesykkelen som banepersonalet brukte når de daglig foretok linjevisitasjon. Den kom etter hvert også til Norge. Sommer som vinter, var dresinen eneste framkomstmiddel før motoriserte arbeidstraller kom i bruk. Med seg hadde banepersonalet hakker, spader og spett og andre hjelpemidler nødvendig for tilsyn og vedlikehold av sporet, også på Numedalsbanen.
På slutten av 1980-tallet opphørte bruken av dresin som framkomstmiddel for banepersonalet langs jernbanen.

Nå kan vi gjennom et samarbeid mellom Numedalsbanen As og Veggli Vertshus tilby deg å oppleve Numedal, sett med banevokterens øyne. Med våre 32 dresiner kan vi tilby deg, dine venner og familie en forhåpentligvis uforglemmelig tur på Numedalsbanen. Du skal slippe å visitere sporet, men du får den uvanlige opplevelsen å ta skinnevegen fatt i en vakker natur.På skinnene styrer dresinen seg selv.

Start er ved Veggli Vertshus/Veggli stasjon, og trå deg nordvestover Numedal langsmed Numedalslågen.
Ved Kravikfjord holdeplass utvider landskapet seg etter at du har passert to tunneler, kalt Geiteryggen I og II. Den lengste er ca. 600 m lang.

Numedalslågen utvider seg ved Kravikfjord  holdeplass til to store fjorder, først Kravikfjord og etter hvert Norefjord. Du er nå inne i et bredere landskap med høye fjell og åser på sidene og du kan sykle videre helt fram til Rødberg, banens endepunkt. I mellomtiden passerer du blant annet tettstedet Norefjord med butikk og campingplass. Gvammen holdeplass er et stopp verdt.
 
Strekningen fra Veggli til Rødberg er ca 30 km lang. 
 
 
 
Leiepriser og leievilkår (Gjeldende fra 2016)

 • Timeleie kr 100.- pr. dresin. Minste leietid 2 timer.
 • Dag-/ døgnleie (over 5 timer) kr 500 pr.dresin.
 • Aldersgrense for selvstendig leie av dresin er 18 år.
 • Barn og ungdom fom fylte 13 år tom 17 år i følge med foresatte/foreldre kan føre egen dresin.
 • Bruk av sykkelhjelm er påbudt både for dresinfører og de som sitter på.
 • Utleiesesongen varer normalt fra midten av mai til etter at høstferier er avviklet i regionen. 
 
 
Bestilling og leie av dresiner – Lunsj Kravikfjord – Nistepakker
Henvend deg til Veggli Vertshus, telefon 32747900 eller via epost til post@veggli-vertshus.no
 
 
 
 Strekningsbeskrivelse Veggli - Rødberg.
 
 
 Veggli – Kravikfjord (lengde 9,5 km)

 • Ingen nevneverdig stigning eller fall. Strekningen må karakteriseres som familievennlig.
 • Ingen spesielle krav til aktsomhet, men hold god avstand (minst 10-15 meter) til forankjørende.
 • Like før Kjerre holdeplass, på høyre side, ser du demningen til Mykstufoss kraftverk
 • Ved Skagsoset bru, nord for Fossebrekke holdeplass, gikk ferdselsveien oppover Numedal helt fram til 1860 over Geiteryggen fjellparti.
 • Etter Skagsoset bru er det to tuneller gjennom Geiteryggen, den første er ca. 600 meter lang, den neste ca. 300 meter lang. Den lengste tunellen kan føles lang, er delvis helt mørk og føles rå og kald.
 • TENT LYKT MÅ BRUKES I DENNE TUNELLEN. 

 

Kravikfjord – Norefjord (lengde 9 km)

 • Ingen nevneverdige stigninger eller fall å ta hensyn til. Strekningen må karakteriseres som familievennlig.
 • Strekningen byr på vakker natur. Du passerer Kravikfjord holdeplass, et gammelt gravfelt ved Frygne (fra år 500 e.kr) og Nore Stavkirke. Like etter Nore Stavkirke ankommer du Norefjord stasjon og tettstedet med samme navn. Her finner du butikk, kro og campingplass. 
 

 

Norefjord – Gvammen (lengde 8,5 km) 

 • Ingen nevneverdig stigning eller fall, men noe mer krevende enn den strekningen du har tilbakelagt.
 • Noen korte tunneler.
 • Meget vakker natur, flott utsiktsstrekning.
 • Camping kan bestilles og avtales hos Fjordgløtt Camping (telefon 32741335). Adkomst via skogssti på høyre side ned fra Numedalsbanen. Stien er merket.  

 

 

 Gvammen – Rødberg (lengde 5 km) 

 • Dette er fysisk sett en langt mer utfordrende strekning. Stigninger og fall på inntil 25 0/00. 
 • Flere korte tunneler.
 • Meget høye fjellskjæringer og fyllinger
 • Vill og vakker natur med flott utsikt. En krevende jernbanestrekning å bygge i 1920-årenes Norge.
 • PÅ STREKNINGEN MÅ DET UTVISES STOR FORSIKTIGHET. HOLD GOD AVSTAND (MINST 15 METER) TIL FORANKJØRENDE I UTOVERBAKKE. MINSK FARTEN. BRUK BREMSEN AKTIVT!
 • Rødberg var Numedalsbanens endestasjon hvor stasjonsområdet med spor, svingskive, lokomotivstall og bygninger for øvrig er bevart og under restaurering. 

 

 
 
 VI ØNSKER DEG GOD TUR!

 

 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no