Blank
 
Venstre felt
Olavsrosa til Numedalsbanen
28. april 2011
Olavsrosa til Numedalsbanen
Stiftelsen Norsk kulturarv har tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa til Numedalsbanen. 
For kulturminnet Numedalsbanen er denne tildelingen av stor betydning.  Den retter fokus på kvalitetene til kulturminnet og aktivitetene knyttet til kulturminnet.  For alle som jobber med kulturminnet Numedalsbanen er dette til stor inspirasjon.  At tildelingen forplikter er også inspirerende.  Numedalsbanen er et stort kulturminne og det er utvilsomt utfordringer knyttet til vern av kulturminnet.  Det er imidlertid å håpe at denne tildelingen kan lette arbeidet med å få på plass et vern og at det nå blir fortgang i arbeidet med å videreutvikle kulturminnet.  Potensialet i Numedalsbanen som kulturminne er stort.
I lenken kan du lese mer om Olavsrosa og kriteriene for tildeling.
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no