Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 13 - Rødberg
1. oktober 2015

 

Om Rødberg

Rødberg stasjon var fra åpningen av banen 19.november 1927 betjent stasjon. Den var endestasjon for Numedals- banen. Den hadde alt en endestasjon skulle ha; Lokomotivstall, svingskive, oppholdsrom for tog-, stasjons- og lokstallpersonale. Hele 16 mann kunne overnatte på Rødberg samtidig!

Lokomotivstallen hadde to stallrom og overnattingsrom. 

Å være stasjonsmester på Rødberg var en betydningsfull jobb både i forhold til ansvar og ikke minst sosial anseelse!

Stasjonsbygningen var ikke ny for Numedalsbanen. Den ble overtatt av jernbanen, og var opprinnelig handelsbygning for Nore Kraftanlegg. Sidebygningen, «Bakeri- bygningen», er også fra Noreanleggets tid, Den var telegrafistbolig og hadde også overnattingsrom.

Formiddagstoget til Rødberg ankom ved 12-tidenog hadde opphold på vel én time på Rødberg.

 

Rødberg stasjon hadde ekspedisjon av vognlaster og gods. Rødberg med omland hadde et variert næringsliv. I nordvest ligger Uvdal som grenser til Hol og Geilo. I øst ligger Tunhovd med grense til Nes. Lågendalsrutene trafikkerte strekningen Rødberg-Geilo med buss, og sommerstid i 1950-årene korresponderte bussen med ekspresstog på Numedalsbanen. Dette muliggjorde non-stop reise Kongsberg-Geilo.

Både stasjonsbygning og lokomotivstall er under restaurering. Svingskive er intakt. Bygninger og tekniske innretninger er fredet.

 

Kilder: NJK/Stasjonsdatabasen, Nils Friis, Knut Jarle Berg

 

På Rødberg finner du de fleste fasiliteter du trenger som dresinsyklist. Her er overnattingsmuligheter, turistkontor, dagligvarebutikk, turistkontor, konditori og en rekke andre butikker.

 

Noreverkenes monumentale kraftstasjonsbygning er vel verd et besøk på nært hold. Bygnmingen er like stor som slottet i Oslo, og var et praktbygg i 1920-årenes Rødberg, likeså meget som det er et iøynefallende bygg på Rødberg også i dag.  Eier er Statkraft.

Tekniske data for Nore I 

  • Produksjon 1137 GWh
  • Kapasitet 206 MW
  • Antall turbiner 8
  • Utnytter vannfallet mellom Tunhovdfjorden og Rødberg. Vannet som renner ut i Rødbergdammen nyttes til kraftproduksjon i Nore II.  

 

Kilde: Statkraft, hjemmeside om Nore I

 

 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no