Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 12 - Rødberg vokterbolig holdeplass
1. oktober 2015

 

Denne horisontale linjeføringen på ca. 500 meter danner Numedalsbanens høyeste punkt, og ligger ca. 396 meter over havet.
Beliggende ca. 31 km fra Veggli. Stedet er i anleggsbeskrivelsen for Numedalsbanen også kalt «Rødberg horisontal»

Fra dette punkt var det meningen at en eventuell framtidig fortsettelse av banen over Uvdal, Tunhovd eller Pålsbufjorden og fjellstrekningene nordvestover til Ustaoset og Bergen skulle utgreines. Nedstigningen til Rødberg og kraftanlegget skulle bli et sidespor.

Rødberg og kraftanlegget skulle vise seg å bli endepunktet for banen.

Fra Rødberg horisontal faller linjeføringen med hele 25 0/00 ned mot Rødberg stasjon, hvor linjeføringen krysser Uvdalselva over en kombinert vei- og jernbanebru i en kurve med radius 125 meter. Denne kurven i sporet er Norges krappeste kurve i fri linje på jernbane.

Ytterste skinnestreng i kurven måtte tidvis skiftes ut på grunn av stor slitasje til tross for at togene kjørte gjennom kurven med svært liten hastighet.

Det hente også at koblingene mellom vognene måtte slakkes opp for å unngå at vogner klatret opp på hverandre – på jernbanespråket kalt «ombuffring» - gjennom kurven.

 

Kilde: Sluttrapport for Numedalsbanen, Hovedstyret for Statsbanene. 1959 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no