Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 11 - Fjordgløtt Camping - Sevletunet - Gvammen Stasjon
1. oktober 2015

 

Fjordgløtt Camping og Hyttesenter

 • Ca. 27 km fra Veggli.
 • Telefon 971 59 653
 • Ikke synlig fra jernbanesporet. Skiltet adkomst fra jernbanesporet på høyre side av sporet i retning fra Veggli. Adkomst via traktorveg. Ca. 5-10 minutters gangavstand.
 • Vakker beliggenhet helt ned til Norefjorden
 • Gode overnattingsmuligheter både i hytter og på teltplass
 • Kiosk på plassen
 • Nettadresse: www.fjordglott.net 

 

Sevletunet

 • Telefon 976 65 638
 • Ikke synlig fra jernbanesporet.
 • Vakre, gamle bygninger samlet i et koselig tun, beliggende på motsatt side av Numedalslågen.
 • Avstanden til stedet gjør at avtalt henting med bil er nødvendig. Henting er mest praktisk, og kan ordnes fra Gvammen stasjon.
 • Nettadresse: www.sevletunet.no


Gvammen stasjon

 • Ca. 27 km fra Veggli
 • Særpreget stasjonsmiljø, utviklet av stasjonens nåværende eier, Ulf Skauli.
 • Spennende samlinger og utstillinger.
 • Nettadresse: https://stasjonen.wordpress.com/ 

 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no