Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 10 - "Gifteringen"
1. oktober 2015

 

Nord for gården Nordre Sandnæs, ca 25-26 km nord for Veggli passerer du Numedalsbanens korteste tunnel. Det fortelles at da Numedalsbanen ble bygget, så skulle en av rallarne i arbeidslaget ved Sandnæs gifte seg.
Fjellpartiet her var ikke større enn at det kunne skytes ut og bli en alminnelig skjæring, men rallaren og arbeidslaget hans valgte i stedet å lage en liten tunnel til ære for den vordende brudgom, en tunnel som ble så kort at den minnet om tykkelsen på en giftering, derav navnet. 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no