Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 8 - Midtstigen
1. oktober 2015

22 km fra Veggli

Holdeplass fra jernbanens driftstid.

Gammel hvilehytte fra jernbanens driftstid, pr. dags dato ikke tilrettelagt for overnatting. Telting mulig på plassen foran hvilehytta. Forespør grunneieren på øvresiden av jernbanen.

OBS! Det er ikke noe sanitæranlegg på plassen.

Ved holdeplassen finnes det rester av et lite sidespor. Sidesporet hadde en «smart» funksjon.

Sandenæsgårdene som ligger ovenfor Midtstigen hadde behov for å levere tømmer, men hadde dårlig eller ingen vegforbindelse til deler av skogen langsmed linjen. Tomme tømmervogner ble derfor satt ut i hovedsporet nord for Midtstigen fra nordgående godstog, lastet opp og firt ned til sidesporet ved Midtstigen hvor de ble skiftet inn på sidesporet og tatt med i et senere, sydgående godstog. Dette var nøye avtalt med lokale stasjonsmestre i hver ende av strekningen og godkjent av togledelsen.

 

Kilde om tømmertransporten: Tov Sandnæs. 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no