Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 7 - Norefjord stasjon
12. juli 2004

Om Norefjord stasjon

Norefjord stasjon var fra 20.november 1927 betjent ekspedisjonssted for gods og reisende. Fra juni 1937 fikk stasjonen også togekspedisjon. Fra da var det stasjonsmester, billettsalg, ekspedisjon av gods og vognlaster, signaltelefon, krysnings- og sidespor ved stasjonen.

Norefjord ble nedlagt som stasjon 1.november 1970, og mistet da stasjonsmester og billettsalg. Godsekspedisjon, innsetting og sending av tømmervogner var igjen.

Norefjord var en stasjon i ei frodig fjellbygd, midt i tettstedet med samme navn. Tettstedet hadde, og har, egen butikk like ved stasjonen. Tidligere var det bankfilial og annen virksomhet i tettstedet. Nore kirke ligger også her. Flere grendesamfunn sokner til tettstedet. Stedet hadde et yrende liv. Nore stavkirke ligger syd for stasjonen.

Høsten 1984 åpnet Numedal Videregående skole, og det ble i noen år kjørt egne, daglige «skoletog» Kongsberg - Norefjord. Disse var populære. Protestene var sterke da det ble kjent at skoletoget og Numedalsbanen skulle legges ned i 1988. Skolen ligger vis a vis stasjonsområdet.

Stasjonen hadde krysningsspor og gjennomgående sidespor. Det ble nyttet til opplasting av tømmervogner. Sporet hadde i en periode portalkran.

Kilder: NJK/Stasjonsdatabasen, Nils Friis, Knut Jarle Berg.  

 
  • På andre side av brua – ved YX-stasjonen - ligger det en liten kro/kafe og en koselig campingplass.
 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no