Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 5 - Frygne
1. oktober 2015

Om gravfeltet ved Frygne

  • Beliggende 300 – 400 meter nord for Eidsstryken holdeplass (ca. 15 km fra Veggli)
  • Gravfeltet er fra folkevandringstid (500 e.kr) I alt rundt 40 gravhauger er mer eller mindre bevart der. Stopp ved planovergang like nord for Eidsåi jernbanebru og følg traktorveg opp til fylkesvegen. Området er merket med offentlig skilting, synlig fra jernbanesporet. 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no