Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 3 - Skagsoset
1. oktober 2015

Om Kongevegen

Her ved Skagsoset bru, noen hundre meter nord for Fossebrekke holdeplass, finnes en liten samling samferdselshistorie. Først Kongevegen.

Kongevegen er et navn vi finner på flere veier rundt om, og er en slags fellesbetegnelse på veier som lå under statlig forvaltning og ansvar ut i fra den betydningen de hadde.

I Nore og Uvdal kommune finnes kun et 100 meter langt spor etter en «kongeveg. Den eldste kongevegen i Numedal hadde sitt endepunkt i Skagsoset, like ved brua. Der endte vegen ved et båtstø som fortsatt kan ses. Nåværende veg fram til Skagsoset (på vestsida av Numedalslågen) går på samme sted som den opprinnelige «kongevegen». Ned til båtstøet går det en 100 meter lang vegstump som er den siste originale rest av kongevegen.

Herfra gikk trafikken enten på islagt vann, pr. båt eller tok av på stien over Geiteryggen, omtrent der tunellen går i dag,

 

Vegen over Geiteryggen

Fra Skagsoset går det gang- og rideveg på vestsida av Lågen fram til Sunde. Vegen har form som en sti og er mellom 1 og 2 meter bred. Der det er løsmasse har vegen gravd seg godt ned i bakken. Vegen har flere steder murer opp til 2 meter høyde. Stedvis der vegen er bratt er det trappetrinn i stein. Den er ikke bygget for kjøretøy. Det antas at denne vegen har vært en del av et offentlig vegnett fra lang tid tilbake, og var faktisk vedlikeholdt med fast vegvokter fram til 1964. Da det ble bygget bru ved Skagsoset og Sunde ble dette vegpartiet avløst.

Vegen går i skogsterreng uten bebyggelse. Den er i de seinere år rydda og merka.

 

 

Kilde: Kulturminneplan – Revidert utgave mai 2011 – del 2. 
 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no