Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 2 - Kjerre
1. oktober 2015

 

Damanlegg

Stort damanlegg, såkalt buedam, som eies av EB Kraftproduksjon As. Den forsyner Mykstufoss Kraftverk med vann for kraftproduksjon. Dammen har to luker for flomregulering. Fra inntaket på andre siden av dammen i forhold til jernbanesporet føres vannet i en 5 km lang driftstunnel ned til kraftstasjonen.

 

Magasinkapasiteten er 907 mill. m³. Fallhøyden ned til kraftstasjonen er 61,7 meter og utnyttes i 2 Francis-aggregater med en installert effekt på til sammen 48 MW. Midlere årsproduksjon er 262 GWh.

 

Kilde: Store norske leksikon, Artikkelforfatter Knut A. Rosvold

 

Kjerre holdeplass

Anleggskontor under anlegget av Numedalsbanens øvre del. Her var det bl.a. ingeniørkontor og lønningskontor. Holdeplassen hadde sidespor som var underlagt Veggli st. Kjerre eies i dag av Melvold Ungdomsskole og brukes som leirskole.

 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no