Blank
 
Venstre felt
Informasjonspunkt 1 - Veggli stasjon
1. oktober 2015


  • Ca. 60 km fra Kongsberg, ca. 160 km fra Oslo.
  • Tettsted med sentrumsfunksjoner (bakeri/konditori, serveringssted m/overnatting både innomhus og i tidligere NSB-sovevogn, dagligvarehandel, bensinstasjon og andre butikker mv)
  • Dresinkontor, med opplysninger om og utleie/booking av dresiner.
  • Veggli stasjon. Tidligere en stor stasjon på Numedalsbanen.
  • Sommerstid bilveg til Tinn Austbygd og Rjukan med Rjukanbanen og Industriarbeidermuseet.

 

 

Telefon til Veggli Vertshus og dresinkontor:

·         32 74 79 00 eller 922 86 867

 

Veggli stasjon

Veggli stasjon var fra 20.november 1927 ekspedisjonssted for tog, reisende og gods. Veggli beholdt, sammen med Flesberg og Rødberg stasjoner denne status fram til nedleggelsen i 1988. Veggli hadde derfor stasjonsmester, billettsalg, ekspedisjon av gods og vognlaster, signaltelefon, krysnings- og sidespor. Stasjonsområdet ligger på gammel elvegrunn med mengder av stor, rund stein.

Veggli stasjon hadde postekspedisjon fra 20.november 1927. Post ble levert og sendt med postførende tog, ett i hver retning. Postførende tog var de vanlige persontogene. Brevpost ble sortert i togene. Postkontoret flyttet ut av stasjonen på 1960-tallet.

Veggli stasjon sendte i begynnelsen av 1970-årene et betydelig antall vognlaster med tømmer etter at fløting av tømmer i Numedalslågen opphørte. Veggli stasjon hadde portalkran som ble brukt til omlasting av tømmer fra bil til tog. Flere sidespor nord og sør for Veggli var underlagt stasjonen.

Veggli stasjon var vannfyllingsstasjon for damplokomotivene. Vannstenderen lå i sørenden av stasjonen. Den fikk vann fra eget nedgravd basseng (30 m3), ovenfor stasjonen ved «Meieribygningen»

Veggli stasjon hadde stor person- og godstrafikk. Veggli Handelsforening(VH) lå i bygningen hvor Veggli Vertshus nå er. VH tok mye varer med toget. 1950- og 1960-årene var tiår med mange reisende i de såkalte «skoletogene». Skoleelever fra midtre og nedre Numedal reiste i stort antall til Kongsberg på realskole og gymnas. Veggli var en stasjon med mange dagpendlende elever.

Siste stasjonsmester på Veggli stasjon var Alf Haugland. Haugland er kjent som forfatter av flere diktsamlinger.

 

Kilder: NJK/Stasjonsdatabasen, Knut Jarle Berg, Postmuseet.

 
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no