Blank
 
Venstre felt
Numedalsbanen
25. oktober 2015

 

Hei, og velkommen til ny felles hjemmeside for Foreningen Numedalsbanens Venner og Numedalsbanen As.

Under Aktiviteter og nyheter vil du etter hvert finne litt om hva vi steller med på Numedalsbanen. Nyheter vil være aktuelt stoff i forhold til hva venneforeningen og selskapet mener er interessant og spennende å informere om.

Rimeligvis vil dresinsykling bli bredt presentert, ettersom dette er reiselivsproduktet vi tilbyr sammen med Veggli Vertshus, og som vi ønsker å vie den oppmerksomhet det fortjener.

Om Numedalsbanen vil i vinduet Historie i korte trekk vise Numedalsbanens historie fra begynnelse til slutt samt en baneteknisk presentasjon. Vinduet Materiell vil presentere det lille vi har av rullende materiell, og hvorfor vi har det.

Numedalsbanens Venner presenterer venneforeningen, styre og vedtekter. Viktige beslutninger vises under Nyheter.

Numedalsbanen As presenterer selskapet og styret. Viktige beslutninger vises under Nyheter.

Numedalsbanens Venner ble stiftet i 1988 og har i dag ca. 100 medlemmer hjemmehørende over hele Norge. Vi er en ideell, frivillig og politisk nøytral organisasjon med fokus på å ta vare på, og vise samferdselshistorien knyttet til banen og Numedal. I dette ligger også å ta vare på det tekniske kulturminne Numedalsbanen representerer med banens over- og underbygning og tekniske innretninger og bygninger så langt det lar seg gjøre. Så langt har dette vært en meget vanskelig oppgave både på grunn av økonomiske og personellmessige ressurser, men vel som meget på grunn av den årelange usikkerhet som har rådet i forhold til bevaring og vern av banen i offentlig regi. Mange brikker falt på plass i september 2013 da Riksantikvaren fattet vedtak om fredning av Numedalsbanen. I lys av dette vil Numedalsbanens Venner ha – og få – en viktig rolle å spille, ikke minst i forhold til at foreningen har medlemmer med jernbanefaglig bakgrunn og erfaring. En del av våre medlemmer har også forankring i andre jernbanehistoriske miljøer rundt om i Norge.

Numedalsbanen As ble stiftet i 1990 fordi Samferdselsdepartementet krevde en juridisk selskapsform som en forutsetning for å drive chartertogtrafikk. Etter to-tre år ble dette vanskelig å fortsette med. Vi måtte innse at praktiske og organisasjonsmessige hindringer ikke lenger gjorde det mulig å tilby chartertog. Selskapet er nå dresinoperatør i regulert avtale med Jernbaneverket. Dresinutleievirksomheten drives i samarbeid med Veggli Vertshus. 

Linker

 

 
Tidligere artikler:
24.11.2010 Generalforsamling
01.07.2009 Veterantog på Numedalsbanen fredag 10.juli
22.02.2009 Kulturpris til Knut Jarle Berg
12.02.2009 Åpne turer/turisttog på Numedalbanen
12.02.2009 Chartertog på Numedalsbanen
12.02.2009 VELKOMMEN TIL DRESINTUR PÅ NUMEDALSBANEN !
07.10.2008 Vellykket toghelg på Numedalsbanen
10.09.2008 Spennende og annerledes historiekveld på Rollag st. 12.sept
22.08.2008 Presentasjon av damplokomotiv 271 og motorvogn 86.12
02.08.2008 Veterantogkjøring og markedsdag på Numedalsbanen 12.-14.september 2008
Artikkelarkiv
 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no